Feature One

Deze site geeft informatie over de familie(s) Schoonveld: verhalen, nieuws, bijeenkomsten etc. De familie naam Schoonveld komt niet zo veel voor. Er bestaan voor zo ver we dit hebben kunnen ontdekken twee families die de naam Schoonveld hebben aangenomen in 1811. Beide families waren dagloners of boerenarbeiders in Groningen. We denken daarom dat de naam “Schoonveld” vooral slaat op een schoon veld, een veld zonder onkruid of gewas. Hieronder rechts Willem Schoonveld, aardappels aan het rooien. aardappelrooiers    

Stambomen

Op deze site worden de stamboom van Bartelt Kienes, de oudst bekende voorvader weergegeven. Vanwege privacy redenen worden alleen de niet levende nakomelingen vermeld. 

Verhalen

De voorouders van de families zijn vooral landarbeiders ofwel dagloners. Er zijn niet zo veel verhalen overgebleven van vroegere geslachten. Toch zijn er een aantal mooie verhalen. De oudste is het verhaal over Lange Willem Schoonveld, mijn betovergrootvader. In dat verhaal wordt heel mooi het leven op een Groninger boerderij in de 19e eeuw beschreven. Vooral het eentonige winterwerk, het dorsen van het graan, maakte indruk op mij.

Daarnaast is er  het familieverhaal Antonides, waarin het leven van Johannes en IJnskje  Antonides als ploegbaas bij de spoorwegen en overwegwachteres aan het eind van de 19e eeuw naar voren komt. De schrijver Wiebe Antonides is opgegroeid in wachtpost 22 onder Sneek aan de lijn tussen Stavoren en Leeuwarden, in de periode dat dit nog de hoofdverbinding tussen Leeuwarden en Amsterdam was.

Het verhaal over mijn Oom Piet, jong gesneuveld in toen nog Nederlands Indië, was destijds de aanleiding om de site op te zetten. Een boeiende schets van het leven van een soldaat zoals dat uit zijn brieven naar voren komt en de manier waarop Nederlanders toen aankeken tegen hun kolonie en haar inwoners.

Verder is er het verhaal van Alex Berry . Het is een “what if.. ” verhaal van deze jongen uit Californië. Wat, als mijn grootvader Hendrik Schoonveld niet was geëmigreerd.

Feature One

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Feature Two

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.

Feature Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis.