Familie Schoonveld

Stories

Verhalen

The ancestors of our families primarily worked as farmers or day laborers. Though not many stories remain from earlier generations, there are some beautiful tales that we can share. One of the oldest stories is about my great-great grandfather, Lange Willem Schoonveld, who lived on a Groningen farm in the 19th century. It beautifully describes life on a farm of that time, especially the hard winter work, such as threshing grains, which made a great impression on me.
Additionally, there is the family story of Antonides, where we learn about the lives of Johannes and IJnskje Antonides, who worked as a track boss and railway-crossing keeper, respectively, at the end of the 19th century. The story of my uncle Piet, who died as a young soldier in the Dutch East Indies, was the reason for creating this site. I find it fascinating to read about how Dutch people viewed their colony and its inhabitants in the past. Lastly, there is the story of Alex Berry, a “what if…” tale about what would have happened if my grandfather Hendrik Schoonveld had not emigrated to California.

De voorouders van onze families werkten voornamelijk als landarbeiders of dagloners. Ondanks dat er niet veel verhalen zijn overgebleven van eerdere generaties, zijn er wel een aantal mooie verhalen die we kunnen delen. Een van de oudste verhalen gaat over mijn betovergrootvader, Lange Willem Schoonveld, die op een Groninger boerderij woonde in de 19e eeuw. Het beschrijft op een prachtige manier het leven op een boerderij in die tijd, vooral het harde winterwerk zoals het dorsen van het graan heeft veel indruk op mij gemaakt.
Daarnaast is er het familieverhaal Antonides, waarin we het leven van Johannes en IJnskje Antonides als ploegbaas bij de spoorwegen en overwegwachteres leren kennen aan het einde van de 19e eeuw. Het verhaal van mijn oom Piet, die als jonge soldaat sneuvelde in Nederlands Indië, was destijds de aanleiding om deze site op te zetten. Ik vind het fascinerend om te lezen hoe Nederlanders vroeger tegenover hun kolonie en haar inwoners stonden. Tot slot is er nog het verhaal van Alex Berry, een “what if…” verhaal over wat er zou zijn gebeurd als mijn grootvader Hendrik Schoonveld niet was geëmigreerd naar Californië.

In een familie van landarbeiders zijn er weinig verhalen bewaard gebleven over langer dan één of twee generaties terug. We proberen ze te verzamelen, als ze er al zijn. Van de familie hebben we een paar mooie verhalen weten te verzamelen

    • Familie aantekeningen Antonides, een verhaal van Wiebe Antonides uit 1962 over het leven van zijn vader Auke Antonides, ploegbaas bij de spoorwegen van circa 1890 tot 1940, en verdere familie. Lysbeth Antonides, een zus van Auke, was getrouwd met Willem Schoonveld.

    • Pieter Schoonveld (1924-1948) was mijn oom die na een onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog als oorlogsvrijwilliger naar Nederlands Indië vertrok. Hij is daar tijdens de zogenaamde Tweede Politionele Actie in 1948 gesneuveld.

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *