Verhalen

Herkomst familie Schoonveld

Er zijn twee grote families die de naam Schoonveld dragen. Beiden komen uit de provincie Groningen.

De ene familie is afkomstig uit de dorpen Noorddijk, Scharmer en Garmerwolde, net ten noordoosten van de stad Groningen. De oudst bekenden voorvader is Bartelt Kienes, een landbouwer te Scharmer die omstreeks 1655 in Kolham is geboren. Ook zijn zoon Tjapke wordt in 1690 in Kolham gedoopt, maar zijn andere kinderen worden vanaf 1700 in Scharmer gedoopt. Zijn achterkleinzoon Arent Jans, neemt in 1811 de familienaam Schoonveld aan.

De andere familie is afkomstig uit ’t Zandt en Uithuizermeeden in het uiterste noordoosten van de provincie. De “stamvader” van deze familie is Jan Gerryts uit Stedum, wiens zoon Gerryt Jans in 1773 trouwde in Uithuizermeeden.

Noorddijk, Garmerwolde, Ruischerbrug

De meeste Schoonvelds zijn geboren en wonen in Noorddijk en de omliggende dorpen Garmerwolde, (luchtfoto Garmerwolde) Ruischerbrug, Ten Boer en Zuidwolde. Vermoedelijk werkten zij als boerenarbeider bij boeren ergens in het gebied tussen deze dorpen in. Enkelen hebben andere beroepen of zijn zelf landbouwer genoemd.

De naam Schoonveld verschijnt in de burgerlijke stand welke vanaf 1811 door Napoleon wordt ingevoerd. Arent Jans, een kleinzoon van Tjapko Jans en zijn kinderen nemen dan de naam Schoonveld aan. Hij heeft 4 zonen die op hun beurt weer kinderen krijgen: Jan, Willem Tjapke en Gerrit. Zoon Jacob overlijdt kinderloos. Daarnaast had deze Arent Jans nog 3 dochters. Wat er van hun is geworden weten wij momenteel ook (nog) niet.

Uithuizermeeden, ’t Zandt

De andere familie Schoonveld is afkomstig uit de omgeving van Uithuizermeeden in het noorden van de Provincie Groningen. De stamvader van deze familie, Jan Gerrijts is afkomstig uit Stedum. Zijn zoon Gerrijt Jans neemt met zijn kinderen de naam Schoonveld aan in 1811. Voorzover we nu weten heeft hij 3 zonen, Aldert, Evert en Jan die op hun beurt weer kinderen krijgen. Er bestaat volgens on s geen relatie tussen deze familie Schoonveld en de Schoonvelds uit Noorddijk en omgeving.

Er is een groot aantal Schoonvelds die in de Verenigde Staten wonen, vooral in de omgeving van Chicago, Illinois. De meeste van de Amerikaanse Schoonvelds zijn nazaten van familieleden uit Uithuizermeeden e.o. die in de periode 1860-1910 geëmigreerd zijn. Daarnaast zijn er een aantal an de familieleden Schoonveld uit Noorddijk in de periode 1950-1970 geëmigreerd.

In het boek Faith and Family, Dutch Immigration and Settlement in the United States, 1820-1920 door Robert P. Swieringa is een paragraaf over emigratie vanuit Groningen opgenomen. De emigratieervaringen van de familie passen in het algemene beeld dat hij daar schetst over de spreiding van de herkomst van de emigranten.

Verhalen

In een familie van landarbeiders zijn er weinig verhalen bewaard gebleven over langer dan één of twee generaties terug. We proberen ze te verzamelen, als ze er al zijn. Van de familie hebben we een paar mooie verhalen weten te verzamelen

  • Meesterknecht lange Willem Schoonveld, een verhaal van Eppo Wigboldus uit 1920 over het leven op een Groninger boerderij rond 1865.
  • Familie aantekeningen Antonides, een verhaal van Wiebe Antonides uit 1962 over het leven van zijn vader Auke Antonides, ploegbaas bij de spoorwegen van circa 1890 tot 1940, en verdere familie. Lysbeth Antonides, een zus van Auke, was getrouwd met Willem Schoonveld.
  • Life of Hendrik Schoonveld,  een verhaal geschreven door Alex Berry in 2002, dat het leven beschrijft van zijn overgrootvader die circa 1900 naar Chicago emigreerde/

 

 

 

 

 

2 gedachten over “Verhalen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *